Regulamin i specyfikacja techniczna

Regulamin

Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie warunków realizacji umowy.

Warunki realizacji umowy

 1.     Wszystkie czynności wykonywane są w drodze korespondencji mailowej. W przypadku udostępnienia numeru telefonu przez Zleceniodawcę, upoważnia on Zleceniobiorcę do przekazywania informacji dotyczących zamówienia w drodze sms.
 2.     Złożenie zamówienia jest skuteczne o ile zostanie złożone na formularzu znajdującym się na www.bwrstudio.pl oraz Zamawiający dokona wpłaty zaliczki na konto Zleceniobiorcy. Zaliczka stanowi kwotę wskazana na formularzu składanym podczas zamówienia.
 3.     Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie i zakresie wskazanym w formularzu. Termin ten nie obejmuje czynników, na które firma BwR STUDIO nie ma wpływu tj. przesyłka kurierska, propagacja domen klienta, stworzenie MX-ów poczty elektronicznej
 4.     Termin może zostać przedłużony o dodatkowy termin wynikający z dużej realizacji zleceń  u Zleceniobiorcy, w takim przypadku Zleceniobiorca informuje w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia o terminie realizacji. Brak rezygnacji przez Zleceniodawcę w terminie 24 godzin od uzyskania informacji o nowy terminie realizacji oznacza akceptację terminu.
 5.     Ewentualne ustalenia zmian w zakresie terminu lub zakresu są możliwe przed złożeniem zamówienia. Mogą być ustalone w drodze mailowej. Dla ich skuteczności konieczne jest ich potwierdzenie przez strony poprzez mail.
 6.     Termin podany w formularzu obowiązuje do pierwszej akceptacji. Poprawki obejmujące zmianę całego zakresu pakietów są wykonywane w takim samym terminie jak ten podany w formularzu. O terminie rozpoczęcia poprawek klient zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 48 godzin po ich otrzymaniu.
 7.     Zamówienia zebrane podczas przedsprzedaży są wykonywane w kolejności przyjęcia zlecenia po zakończeniu przedsprzedaży. Numer zlecenia zostanie wysłany na adres Zleceniodawcy po uznaniu zamówienia jako skuteczne.
 8.     Zamawiający ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia w terminie 48 godzin uwag do dzieła w stosunku do przesłanego dzieła.
 9.     Barwy zamawianego dzieła mogą różnić się w zależności od kalibracji monitora.
 10.     Barwy zamówionych elementów dzieła, które będą drukowane mogą różnić się od tych, widocznych na monitorze na podstawie katalogu barw PANTONE.
 11.     Brak właściwego określenia przez Zlecającego przedmiotu umowy obciążą Zleceniodawcę i nie może zostać uchylone poprzez tryb zgłaszania uwag.
 12.     ,,Gwarancja do trzech razy sztuka” – Brak akceptacji dla dzieła przez Zleceniodawcę po zgłoszeniu dwóch poprawek oznacza obowiązek zwrotu zaliczki w terminie 14 dni. Po stronie Zleceniodawcy nie powstają żadne inne roszczenia w stosunku do Zleceniobiorcy.
 13.     Przesłanie zrealizowanego zamówienia, do którego nie wpłynęły żadne uwagi lub brak zastrzeżeń do dzieła po dokonaniu poprawek oznacza wykonanie umowy.
 14.     Z chwilą zrealizowania umowy Zleceniobiorcy przysługuje prawo do wystawienia faktury i przesłania w oparciu o obowiązujący cennik na chwilę składania zlecenia.
 15.     Po uiszczeniu całości kwoty lub gdy zaliczka pokrywa w całości należność za dzieło, Zleceniobiorca przesyła na adres Zleceniodawcy wszystkie pliki z zawartością dzieła oraz przekazuje potrzebne pliki do wydruku partnerowi (chromadruk.pl), który odpowiedzialny jest za wydruki oraz wysyłkę wydrukowanych materiałów na wskazany przez Zleceniodawcę adres.
 16.     Wszelkie prawa autorskie do zamawianego dzieła należą po stronie Zleceniobiorcy, do momentu uiszczenia całości kwoty lub gdy zaliczka pokrywa w całości należność za dzieło i do momentu przesłania dzieła na adres Zleceniodawcy.
 17.     Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania dodatkowych czynności związanych z dziełem w oparciu o obowiązującym na chwilę dokonania czynności cennik
 18.     Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do wystawienia faktury i przesłania jej drogą mailową.

 

Specyfikacja techniczna

Szczegóły techniczne pakietów BwR.

Pakiet Rocky:

 • strategia i model biznesowy z trenerem (coach’em) biznesu odbywa się jako wideorozmowa online przez komunikator Skype lub jako spotkanie osobiste
 • logo dostarczane jest w formatach JPEG, PNG, PDF, CDR oraz AI
 • wszystkie materiały drukowane są przygotowywane do druku
 • wizytówki są dwustronne i ich rozmiar to 90mmx50mm
 • zarówno ulotka DL jak i A5 jest dwustronna
 • rozmiar ulotki DL to 99mmx210mm
 • rozmiar ulotki A5 to 148mmx210mm
 • rozmiar roll-up’a bez stalażu to 100cmx200cm
 • do roll-up’a dodawany jest stelaż wykonany z metalu
 • zakupione materiały są przesyłane w JPEG (przeznaczenie internetowe) oraz TIFF(druk)
 • numer barwy z katalogu barw PANTONE przesyłany jest wraz z projektami do zaakceptowania
 • wydruk materiałów jest zlecany podwykonawcom
 • wizytownik i pieczątka firmowa są kupowane u naszych partnerów i w zależności od dostępności mogą się wizualnie różnić od tych na prezentowanych zdjęciach. Zaznaczamy jednak, że funkcjonalność i ich zastosowanie pozostają bez zmian
 • poradnik korzystania z zakupionych materiałów przesyłany jest w formacie PDF

Pakiet James

 • strategia i model biznesowy z trenerem (coach’em) biznesu odbywa się jako wideorozmowa online przez komunikator Skype lub lub jako spotkanie osobiste
 • logo dostarczane jest w formatach JPEG, PNG, PDF, CDR oraz AI
 • wizytówki są dwustronne i ich rozmiar to 90mmx50mm
 • wizytówki elektroniczne są wyposażone w chip NFC oraz zamawiane u podwykonawców
 • strony www są oparte na silniku WordPress z wykorzystaniem modułu Divi oraz Revolution Slider
 • strony www są przygotowane do samodzielnej edycji w zakresie zmieniania tekstów, grafik poprzez panel administracyjny WordPress
 • obsługa techniczna obejmuje pomoc w zarządzaniu panelem administracyjnym strony www, czyli: dodanie treści, dodanie lub zmiana fotografii
 • strony www znajdują się na serwerach BwR (dostawcą jest hekko.pl)
 • strony www mają maksymalnie 10 podstron
 • stopka mailingowa jest zakodowana w HTML5 i CSS3
 • konsultacje marketingowe obejmują skróconą wersję wyceny strategii marketingowej AdWords w oparciu o strategię ustaloną z trenerem biznesu, brief uzupełniony przez klienta i słowa/wyrażenia kluczowe użyte podczas wyszukiwania w przeglądarce Google
 • materiały z przeznaczeniem do druku są przygotowywane do druku i przesyłane w formacie JPEG (przeznaczenie internetowe) oraz TIFF(druk)
 • numer barwy z katalogu barw PANTONE przesyłany jest wraz z projektami do zaakceptowania
 • wydruk materiałów jest zlecany podwykonawcom
 • materiały z przeznaczeniem internetowym są przesyłane w formacie jpeg oraz png. Wyjątkiem jest elektroniczna oferta PDF przesyłana w formacie PDF oraz strona www – dostęp do niej jest możliwy poprzez panel administracyjny WordPress
 • poradnik korzystania z zakupionych materiałów przesyłany jest w formacie PDF

Pakiet Maximus

 • strategia i model biznesowy z trenerem (coach’em) biznesu odbywa się jako wideorozmowa online przez komunikator Skype lub lub jako spotkanie osobiste
 • logo dostarczane jest w formatach JPEG, PNG, PDF, CDR oraz AI
 • wszystkie materiały drukowane są przygotowywane do druku
 • wizytówki są dwustronne i ich rozmiar to 90mmx50mm
 • wizytówki elektroniczne są wyposażone w chip NFC oraz zamawiane u podwykonawców
 • zarówno ulotka DL jak i A5 jest dwustronna
 • rozmiar ulotki DL to 99mmx210mm
 • rozmiar ulotki A5 to 148mmx210mm
 • rozmiar roll-up’a bez stalażu to 100cmx200cm
 • do roll-up’a dodawany jest stelaż wykonany z metalu
 • zakupione materiały są przesyłane w JPEG (przeznaczenie internetowe) oraz TIFF(druk)
 • numer barwy z katalogu barw PANTONE przesyłany jest wraz z projektami do zaakceptowania
 • wydruk materiałów jest zlecany podwykonawcom
 • wizytownik i pieczątka firmowa są kupowane u naszych partnerów i w zależności od dostępności mogą się wizualnie różnić od tych na prezentowanych zdjęciach. Zaznaczamy jednak, że funkcjonalność i ich zastosowanie pozostają bez zmian
 • strony www są oparte na silniku WordPress z wykorzystaniem modułu Divi oraz Revolution Slider
 • strony www są przygotowane do samodzielnej edycji w zakresie zmieniania tekstów, grafik poprzez panel administracyjny WordPress
 • obsługa techniczna obejmuje pomoc w zarządzaniu panelem administracyjnym strony www, czyli: dodanie treści, dodanie lub zmiana fotografii
 • strony www znajdują się na serwerach BwR (dostawcą jest hekko.pl)
 • strony www mają maksymalnie 10 podstron
 • stopka mailingowa jest zakodowana w HTML5 i CSS3
 • konsultacje marketingowe obejmują skróconą wersję wyceny strategii marketingowej AdWords w oparciu o strategię ustaloną z trenerem biznesu, brief uzupełniony przez klienta i słowa/wyrażenia kluczowe użyte podczas wyszukiwania w przeglądarce Google
 • materiały z przeznaczeniem internetowym są przesyłane w formacie jpeg oraz png. Wyjątkiem jest elektroniczna oferta PDF przesyłana w formacie PDF oraz strona www – dostęp do niej jest możliwy poprzez panel administracyjny WordPress
 • poradnik korzystania z zakupionych materiałów przesyłany jest w formacie PDF